AFDELING: Hardenberg

Onze afdeling.

De afdeling telt ruim veertig leden die in Hardenberg en het gebied rond Hardenberg wonen (lees Gramsbergen, Bergentheim, Coevorden e.d.) De vereniging wil het houden van bijen in de omgeving zoveel mogelijk bevorderen. Ze levert bijdragen waar dit gewenst is (en kan) en werkt aan kennisbevordering. Tenminste 2x per jaar is er een ledenvergadering, globaal in maart en in oktober. Verder wordt aan koninginnenteelt gedaan voor de leden, worden jonge leden op weg geholpen met raad en daad en worden zij geholpen bij de aanschaf van materialen e.d. Desgewenst organiseren we jaarlijks lezingen, excursie e.d.

 

Informatie cursus

Dit voorjaar hadden we een Basiscursus Imkeren gepland. Een belangrijk onderdeel daarin is dat je samen in bijenkasten werkt. Cursisten staan dan dicht bij elkaar. Door de geldende richtlijnen met betrekking tot Corona te volgen heeft de NBV geadviseerd om geen cursussen te geven.
De cursisten die zich dit jaar aangemeld hadden, schuiven een jaar door.
Mocht er in het voorjaar van 2023 weer een Basiscursus Imkeren worden gegeven, dan wordt dit via de website van de NBV bekend gemaakt. Vanaf dat moment is opgave mogelijk via die website.
Link overzicht Basiscursus Imkeren 
https://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus-imkeren

Onze afdeling.

Zwermmelding, meer bijeninfo

Voor het melden van zwermen kunt u terecht bij Bert Zwarteveen: 06-27293713, of bij Jan Hans: 06-37229889.

Meer bijeninfo? Zie bijen.startpagina.nl

Contactgegevens

Henk Jan Visser - Penningmeester
Broekdijk 61
7695 TC Bruchterveld
06-34897853
henkjanvisser8@gmail.com

Henk Warners - Voorzitter
Goudenregenstraat 69
7783 AB Gramsbergen
0524-561788
imkerbij@hotmail.com

Judith Benner - Secretaris
Broekdijk 2
7695 TD Bruchterveld
06-11081632
secr.bijenhardenberg@gmail.com

Contact afdeling:
secr.bijenhardenberg@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.